Doe de scan Thuiswerken

 In Blog

Mogelijk was thuiswerken al een optie binnen de organisatie, het afgelopen jaar hebben de Corona maatregelen er wel voor gezorgd dat dit (mogelijk) op grotere schaal is gaan plaatsvinden.

De huidige ontwikkelingen zorgen voor licht aan het einde van de tunnel. Het is daarom van belang dat er nu wordt nagedacht over wat we geleerd hebben van de afgelopen periode. Wat kunnen we vertellen over resultaten? Welke veranderingen wensen we aan te houden en op welke punten willen we mogelijk terug naar ‘de oude situatie’?

Belangrijk daarbij is natuurlijk de input van de medewerkers! Hoe hebben ze het thuiswerken ervaren? Vond men het vervelend of was het een welkome verandering. Laat ze informeren over efficiency, communicatie en interactie. Wat leert hun feedback over meetings en aansturing?

Wat houden we aan en wat veranderen we weer terug? Deze snelle scan geeft u die waardevolle feedback. Waarmee er met een afvaardiging van uw bedrijf kan worden nagedacht over ‘wat houden we vast?’ En wat dat dan betekent voor uw organisatie of ‘het kantoor’!

Hoe werkt het? Klik hier voor de flyer van de scan Thuiswerken.

Heeft u vragen over de scan Thuiswerken? Neem dan contact op met: Geoffrey Smith

per e-mail: geoff@10voor5.nl

Of via 072 8200 202 / 06 5151 2335

Recent Posts

Leave a Comment