Durven Duidelijk Doen

 In Blog

Durven…Duidelijk….Doen…

Het drieluik aan woorden, die ik bij veel opdrachtgevers gebruik.

Het gebruiken van deze woorden zorgt er automatisch voor dat management een heldere vertaalslag van toekomst en strategie communiceert, dat er voorbij de eigen muren van de afdelingen wordt gekeken en medewerkers – met hun ideeën en werkervaringen –  actief worden betrokken.

Durven….

Daar begint het mee. Durven we de vraag te stellen ‘Hoe kunnen we onze klanten nóg beter bedienen?’. En daarbij dan ook kritisch naar de eigen strategie, vertaalslag en operationele organisatie te kijken. Durven we dan vragen te stellen zoals; ‘ Wat gaat goed?’. En ‘wat kan beter?’ of ‘is er iets wat we anders moeten doen?’…. Durven we aan de slag te gaan met de antwoorden die we op voornoemde vragen krijgen van klanten, medewerkers en management? Hoe zit dat in uw organisatie?

Duidelijkheid…

Dat is noodzakelijk. Als we roepen dat werkwijzen, processen, systemen anders of beter moeten, dan is het zaak dat we duidelijk weten wat gaat goed en wat moet dan beter? Betrek sleutelfiguren om de te bespreken onderwerpen goed in kaart te brengen. Gebruik daar visuele middelen / tools voor. Veel opdrachtgevers neem ik mee met behulp van brownpapersessies. Een systematiek waarmee makkelijk een proces of de strategie in kaart gebracht kan worden (bv. stip op de horizon). Met als resultaat een duidelijke visualisatie van onderwerpen die als actiepunten kunnen worden gedefinieerd en met een heldere prioritering. Concreet gezegd, korte duidelijke plannen van aanpak moeten het resultaat zijn.

Doen…

ja logisch! Echter vaak bemerk ik dat het op dit punt vaak stagneert. Zoals gezegd met een duidelijke werkwijze kan je actiepunten prioriteren. Betrek bij besluitvorming inzake prioritering ook de medewerkers. Vorm geven aan uitvoering van actiepunten gebeurt naast de dagelijkse werkzaamheden, dus pak liever 3 punten op en rond af. In plaats van alle punten in de organisatie weg te zetten. Benoem per prioriteit wie eindverantwoordelijk is, wie daadwerkelijk uitvoert, wanneer we punten afronden en welke bevoegdheden er zijn. Stuur bij, inspireer en stimuleer! Doen… de beste manier van denken… Hoe pakt men ‘het doen’ aan in uw organisatie?

Het nieuwe jaar sterk en fris beginnen door met uw team te praten over durven, duidelijkheid en doen! Ik geef er u graag wat tips bij!

Meer info? Bel me 072 8200 202 | 06 5151 2335 of e-mail geoff@10voor5.nl

Geoff

Recent Posts

Leave a Comment