JUST DO IT!

 In Blog

Leiderschap…. Er wordt veel over nagedacht en mogelijk nog meer over gesproken. Maar leiderschap is wat ons betreft voornamelijk gewoon doen!

We roepen geregeld – gevraagd en ongevraagd – dat men leiderschap moet zien als een houding. Daar waar management een rol is. Een manager wordt niet altijd als leider ervaren en een leider hoeft niet in een managementpositie te zitten.

Natuurlijk moet men zich ontwikkelen, maar bij dit ontwikkelen hoort de praktijk. De dagelijkse realiteit waar je als leider verbinding weet te maken met medewerkers, ze weet te inspireren en – nog belangrijker – ze de ruimte geeft. Daar hoort natuurlijk – voor hun én jezelf – fouten durven / kunnen maken bij.

Kort wat tips, waar 10voor5 in onze dagelijkse praktijk geregeld de aandacht op vestigt;

  1. Een leider is in staat om medewerkers belangrijke waarden te laten beleven en weet daardoor te inspireren.
  2. Schep voorwaarden om tot bloei te komen en je organisatie te vitaliseren.
  3. Ken je plek in het systeem, zet je ego opzij en besef dat het belang van de groep groter is dan jouw eigen belang.
  4. Geef vertrouwen aan de organisatie en de medewerkers
  5. Fouten (durven) maken moet!
  6. Predik en stimuleer de ‘blik naar buiten blijven richten’
  7. Blijf je afvragen ‘ hoe jouw organisatie ’ de medewerkers kan blijven binden en boeien.
  8. Practice what you preach!

Maar de belangrijkste is nogmaals.. Leiderschap is JUST DO IT!

Geoffrey Smith

Recent Posts

Leave a Comment