Het 10voor5 platform
Uw bedrijf centraal stellen. Geen korte termijn-denken, géén korte termijn oplossingen. Het 10voor5 platform werkt met uw organisatie samen.
Een duurzame samenwerking, die waarde creëert. Waar werken we dan aan samen? Aan datgene waar u, uw organisatie of uw medewerkers op een bepaald moment écht behoefte aan kunnen hebben. De juiste vragen aan de juiste mensen kunnen stellen, op het juiste moment. Samen aan wenselijke oplossingen werken.
We benoemen een aantal mogelijkheden, neem contact op voor maatwerk of andere tooling.

Strategische sessies

strategie-

Brownpaper sessies
Ambitie, droom, strategie….en hoe komen we daar? De welbekende stip op de horizon in kaart brengen. met een directe vertaalslag naar de praktijk. Resultaat: we weten waar we naar toe willen, we kunnen het vertalen naar afdelingen en naar functies. Medewerkers bouwen zelfstandig mee, Strategie blijft leven!

Abstracte ideeën concreet maken. We begeleiden uw organisatie bij ideeën omzetten naar acties of het optimaliseren van de processen. De kracht zit hem in het stellen van de juiste vragen, het doorvragen en de blik van buiten naar binnen.

Investering: € 1.750,- excl. BTW
Teamsessie(s) eventueel met sleutelposities uit uw organisatie, materialen, benoemen prioriteiten en/of korte uitwerking/ plan van aanpak. Uw team kan direct aan de slag

Belevings

onderzoek (MTO)

1.d

Het medewerkers onderzoek, we noemen het liever belevingsonderzoek, dat door 10voor5 is ontwikkeld, is een instrument waarmee directie, leidinggevenden en medewerkers kunnen ontdekken wat wel én niet werkt binnen de organisatie of delen daarvan. Hoe ervaren/beleven alle bloedgroepen de elementen als bv. bedrijfsklimaat, samenwerking, besluitvorming, doelen etc. 10voor5 heeft haar onderzoek ontwikkeld op basis van de matrix van Camp.

Investering vanaf € 1.950,- excl. BTW
Meer informatie, zie hier

 Van beoordelen naar waarderen

van-beoordelen-naar-waarderen

Functionerings- en beoordelings systematiek is niet meer van deze tijd. Veel organisaties zijn het hier al mee eens, maar blijven het doen…..10voor5 adviseert en ondersteunt om van beoordelen naar waarderen te komen.

Investering: vanaf* € 1.750,- excl. BTW (*afhankelijk van organisatie)
Diverse benodigde sessies, materialen, uitwerking en opzet plan van aanpak, afstemmen voortgang, vraagbaak bij uitwerking door de eigen organisatie

Mentoring

igdd-balk

Platform Groei door Doen (Mentoren)
Voor organisaties waar men wenst te leren van de wijsheid en ervaring van ervaren mensen die hen voorgegaan zijn. Waar men een diversiteit aan mentoren durft in te zetten, die kunnen spiegelen, blinde vlekken bespreekbaar weten te maken, ervaringen delen en vermogens aanboren die nog niet zichtbaar waren.

Lees meer www.groeidoordoen.nl