Het 10voor5 platform

Uw bedrijf centraal stellen. Geen korte termijn-denken, géén korte termijn oplossingen. Het 10voor5 platform werkt met uw organisatie samen.

Een duurzame samenwerking, die waarde creëert. Waar werken we dan aan samen? Aan datgene waar u, uw organisatie of uw medewerkers op een bepaald moment écht behoefte aan kunnen hebben. De juiste vragen aan de juiste mensen kunnen stellen en op het juiste moment.

We benoemen een aantal mogelijkheden, neem contact op voor maatwerk of andere tooling.

Strategische sessies

strategie-

Brownpaper sessies
Ambitie, droom, strategie….en hoe komen we daar? De welbekende stip op de horizon in kaart brengen. met een directe vertaalslag naar de praktijk. Resultaat: we weten waar we naar toe willen, we kunnen het vertalen naar afdelingen en naar functies. Medewerkers bouwen zelfstandig mee.

Investering: € 750,- excl. BTW
Sessie (dagdeel), met sleutelposities uit uw organisatie, materialen, prioriteiten benoemen, korte uitwerking, uw team kan direct aan de slag

Business Canvass sessies

Abstracte ideeën concreet maken. We begeleiden uw organisatie bij ideeën omzetten naar acties. We gebruiken daar een diversiteit aan welbekende systematieken voor. De kracht zit hem in het stellen van de juiste vragen, het doorvragen en de blik van buiten naar binnen.

Investering: € 750,- excl. BTW
Sessie (dagdeel), met sleutelposities uit uw organisatie, materialen, benoemen plan van aanpak, korte uitwerking, uw team kan direct aan de slag

Belevingsonderzoek (Medewerkers onderzoek MTO)

belevingsonderzoek

Het medewerkers onderzoek, we noemen het liever belevingsonderzoek, dat door 10voor5 is ontwikkeld, is een instrument waarmee directie, leidinggevenden en medewerkers kunnen ontdekken wat wel én niet werkt binnen de organisatie of delen daarvan. Hoe ervaren/beleven alle bloedgroepen de elementen als bv. bedrijfsklimaat, samenwerking, besluitvorming, doelen etc. 10voor5 heeft haar onderzoek ontwikkeld op basis van de matrix van Camp.

Investering vanaf: € 1.295,- excl. BTW
Meer informatie, zie hier

 Van beoordelen naar waarderen

van-beoordelen-naar-waarderen

Functionerings- en beoordelingssystematiek is niet meer van deze tijd. Veel organisaties zijn het hier al mee eens, maar blijven het doen…..10voor5 adviseert en ondersteunt om van beoordelen naar waarderen te komen.

Investering: € 1.250,- excl. BTW
2 sessie (2×3 uren), met sleutelposities uit uw organisatie, materialen, uitwerking en opzet plan van aanpak, afstemmen voortgang, uitwerking door de eigen organisatie

Mentoring

mentoring

Platform Groei door Doen (Mentoren)
Voor organisaties waar men wenst te leren van de wijsheid en ervaring van ervaren mensen die hen voorgegaan zijn. Waar men een diversiteit aan mentoren durft in te zetten, die kunnen spiegelen, blinde vlekken bespreekbaar weten te maken, ervaringen delen en vermogens aanboren die nog niet zichtbaar waren.

Lees meer www.groeidoordoen.nl