Het gaat bij ons dus over mentor zijn, leren faciliteren, duidelijkheid creatie en begeleiden bij verantwoordelijkheid nemen én het doen! Dat doen we in de rol van business resultant en/of met onze al veelvuldig ingezette tools.
We benoemen een aantal mogelijkheden, neem contact op voor maatwerk of andere tooling.

Strategische en ontwikkel sessies

strategie-

Brownpaper sessies
Ambitie, droom, strategie….en hoe komen we daar? De welbekende stip op de horizon in kaart brengen. met een directe vertaalslag naar de praktijk. Resultaat: we weten waar we naar toe willen, we kunnen richting concreet vertalen naar afdelingen en naar functies. Medewerkers worden betrokken en kunnen verantwoordelijkheid nemen, Strategie blijft leven!

Abstracte ideeën concreet maken. We begeleiden uw organisatie bij ideeën omzetten naar acties of het optimaliseren van de processen. De kracht zit hem in het stellen van de juiste vragen, het doorvragen en de blik van buiten naar binnen.

Investering: € 1150,- excl. BTW
Voorbereidend werk, teamsessie met sleutelposities uit uw organisatie, materialen, benoemen prioriteiten en/of korte uitwerking/ plan van aanpak. Uw team kan direct aan de slag. Meer info? Bel 072 8200 202 | 06 5151 2335 of  e-mail geoff@10voor5.nl

Belevings

onderzoek (MTO)

1.d

Het medewerkers onderzoek, we noemen het liever belevingsonderzoek, dat door 10voor5 is ontwikkeld, is een instrument waarmee directie, leidinggevenden en medewerkers kunnen ontdekken wat wel én niet werkt binnen de organisatie of delen daarvan. Hoe ervaren/beleven alle bloedgroepen de elementen als bv. bedrijfsklimaat, samenwerking, besluitvorming, doelen etc. 10voor5 heeft haar onderzoek ontwikkeld op basis van de matrix van Camp.

Investering vanaf € 1.950,- excl. BTW
Meer informatie, zie hier

 Van beoordelen naar waarderen

van-beoordelen-naar-waarderen

Functionerings- en beoordelings systematiek is niet meer van deze tijd. Veel organisaties zijn het hier al mee eens, maar blijven het doen…..10voor5 adviseert en ondersteunt om van beoordelen naar waarderen te komen.

Investering: vanaf* € 975,- excl. BTW (*afhankelijk van organisatie en inrichting)
De benodigde sessies, materialen, uitwerking en opzet plan van aanpak, afstemmen voortgang, vraagbaak bij uitwerking door de eigen organisatie. Meer info? Bel 072 8200 202 | 06 5151 2335 of e-mail geoff@10voor5.nl

Mentoring

igdd-balk

Platform Groei door Doen (Mentoren)
Voor organisaties waar men wenst te leren van de wijsheid en ervaring van ervaren mensen die hen voorgegaan zijn. Waar men een diversiteit aan mentoren durft in te zetten, die kunnen spiegelen, blinde vlekken bespreekbaar weten te maken, ervaringen delen en vermogens aanboren die nog niet zichtbaar waren.

Lees meer www.groeidoordoen.nl