Strategie en Betrokkenheid

 In Blog

We maken continue strategische en tactische keuzes, toch is er vaak een jaarlijks moment dat het belang van strategie extra aandacht krijgt. In deze afgebakende periode, vaak in de maanden van oktober en november, worden de plannen voor het komende jaar gebouwd.

Het belang van strategie is voor organisaties duidelijk. Het geeft richting, zorgt dat er heldere kaders zijn voor het maken van keuzes en helpt in het bepalen van de succes factoren voor groei. Veelal bemerken we toch nog dat ondanks de focus in deze periode, er te weinig tijd wordt geïnvesteerd om deze strategie te laten landen.

Misschien zijn dit herkenbare uitingen; “We doen maar wat”, “We hebben geen visie”, “We kiezen altijd voor de goedkoopste oplossing”. Allemaal opmerkingen die iets zeggen over de mate van strategie, over de inhoud, over transparantie en dus ook over de impact op dagelijkse basis.

Directies en management die veel meer tijd zijn gaan investeren in het delen en uiteenzetten van de strategie, bemerken dat medewerkers het maken van strategische keuzes minder als uitdaging ervaren en deze ook makkelijker begrijpen. Ze stellen steeds meer vragen en voelen zich meer betrokken.

Die betrokkenheid krijgt helemaal een impuls door een afvaardiging van medewerkers meteen te betrekken bij het vaststellen van strategie, ambities en doelen. Zo worden interne (o.a. personeel, ontwikkeling, digitalisering) – en externe componenten (o.a. klantwens, trends, marktwerking) van de organisatie vaak eerder meegenomen en uiteindelijk worden deze medewerkers de ambassadeurs van de strategie. Met een veel sneller groeiend draagvlak als gevolg.

Meer weten over het op interactieve, leuke en gestructureerde wijze met directie, MT én medewerkers een strategie vormgeven? Neem contact met ons op over onze workshops.

Geoffrey

Recent Posts

Leave a Comment