WHY 10voor5?

Why10voor5

WHY
Wij zijn ervan overtuigd dat niet de sterkste, maar de meest wendbare organisatie overleeft. Intrinsieke motivatie en werkplezier vormen de basis. Durf, duidelijkheid en doen staan daarbij centraal!

Why10voor5

HOW
De spiegel voorhouden, kritische vragen stellen en je nieuwsgierig maken. Een heldere richting bepalen en leren faciliteren. En de organisatie op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau meenemen bij vervolgstappen.

Why10voor5

WHAT
Met organisaties meewerken aan groei en verandering. Werken aan flexibiliteit, verbindend leiderschap en eigenaarschap. Zorgen voor mensen die met plezier en trots hun werk doen. Leiders die inspireren en kunnen faciliteren.