Wie?

Tineke Maas, directeur Stadstheater Zoetermeer en Castellum in Alphen aan den Rijn. Beide theaters zijn een gastvrij huis voor creatie, ontmoeting en beleving. Ze profileren zich als podium van de stad en bieden professionele voorstellingen, amateurvoorstellingen en films.

Waarom?

De twee theaters zijn in 2014 een intensieve samenwerking aangegaan met als belangrijkste reden kostenbesparing. Er is één directeur aangesteld voor beide organisaties, enkele afdelingshoofden werden verantwoordelijk voor werkzaamheden op twee locaties. De marketingteams zijn geïntegreerd tot één team. Technici werken voor voorstellingen in beide theaters. Wanneer twee organisaties nauw gaan samenwerken, roept dat ook weerstand op. En twee bedrijfsculturen moeten op elkaar afgestemd worden, of versmelten tot één. Voor de te lopen trajecten binnen de teams marketing en techniek was procesbegeleiding nodig.

Hoe verliep de begeleiding?

Plezierig en gestructureerd, volgens de gemaakte afspraken opgepakt en ingezet. Waarbij ook gekeken werd naar de mogelijkheden van medewerkers in combinatie met de gewenste veranderingen.

Wat zijn de resultaten?

De afdelingen marketing van twee theaters zijn met elkaar één afdeling gaan vormen. Er wordt niet langer meer gewerkt met een hoofd van de afdeling, maar het team bestaat uit 5 seniormedewerkers die middels het RACI-model taken en verantwoordelijkheden hebben verdeeld.

Binnen de afdeling techniek heeft een herverdeling van taken plaats gevonden tussen 2 hoofden techniek en worden medewerkers ingezet op meerdere locaties.

Waarom 10voor5?

Goede contacten en de menselijke maat.

tineke-maas-e1459410572373
stadstheater-zoetermeer