Hoe beleven medewerkers de organisatie?

 In Blog

Beleven? Ja je leest het goed, we praten bewust over het beleven van de organisatie! Waarom? Dat leggen we je graag uit.

Als we praten over wendbaar & werkplezier, dan hebben we het over effectiviteit, blije en trotse mensen. Dan zien we graag dat medewerkers als een team (willen) werken, verantwoordelijkheid nemen en fouten durven maken. Dat ze passie tonen in het werk normaal vinden. We willen dat de mensen zich echt verbonden voelen met de organisatie.

Hoe breng je beleving nu in kaart, hoe meet je dat in de eigen organisatie?

Door medewerkerstevredenheid én medewerkersbetrokkenheid helder in kaart te brengen. Is dat niet hetzelfde? Nee, ze worden geregeld door elkaar gebruikt, maar er is een wezenlijk verschil.

Met tevredenheid meten we hoe tevreden en gelukkig medewerkers zijn met hun werk, de inhoudelijke functie en de daar bijbehorende werkomgeving. Tevredenheid dringt ziekteverzuim en verloop terug.

Met betrokkenheid geven we aan hoe gemotiveerd of – sterker nog – hoe bevlogen medewerkers zijn. Hoe trots men is op hun werk en de organisatie en in welke mate men zich kan identificeren met de kernwaarden van de organisatie.
Betrokkenheid geeft de passie en bereidheid aan tot het zetten van die éxtra stappen, om de organisatiedoelen na te streven.

Als organisaties in staat zijn om het onderscheid te maken tussen gemotiveerde medewerkers en medewerkers die enkel tevreden zijn in hun huidige rol. Dan kunnen ze inzichtelijk maken waarom medewerkers minder betrokken zijn. Met het identificeren van redenen is men in staat mogelijke barrières voor het optimaliseren van betrokkenheid weg te nemen. Teams, afdelingen en de gehele organisatie krijgen zo een impuls in effectiviteit.

Tevredenheid en betrokkenheid kunnen goed – ook samen – in kaart gebracht worden. Er zijn diverse onderzoeken beschikbaar, 10voor5 heeft eveneens een belevingsonderzoek ontwikkeld. Belangrijker om te melden is dat de organisatie de resultaten van een onderzoek bespreekt met alle betrokkenen. Dan samen de wenselijke acties bepaalt, mogelijke oplossingen vormgeeft en deze meteen goed doorvoert.

Recent Posts

Leave a Comment