Weg met het beoordelingsgesprek…!

 In Blog

Laten we deze post beginnen met de opmerking die ik altijd maak “het is advies, je mag er iets mee. Je moet er niets mee”!

Nu dat gezegd is, herhaal ik gewoon de titel, stop met die traditionele beoordelingssystemen. Vaak zijn deze nog gebaseerd op statische (HR) bedrijfsprocessen waar weinig interactie, synergie en ontwikkeling van de medewerkers onderling plaats vindt. Als je als organisatie inspireren, leiderschap, co-creatie nastreeft, dan moet je ook traditionele systemen los durven laten. Beoordeel niet meer vanuit een functiebeschrijving (profiel), maar laat medewerkers elkaar beoordelen op basis van de bijdrage die iemand heeft geleverd aan het co-creatie proces. Helemaal sterk als je zelfs de klant durft te betrekken. Want daar werken we uiteindelijk voor, toch?

Hoe dan? Niks nieuws onder de zon. Zet gewoon 360 feedback formulieren in. Ja je kan deze systematiek (vaak duur) inkopen, maar het is ook goed snel en goedkoop in te richten. Bel ons! We leveren een mooie vragenlijst (aanpasbaar voor uw organisatie), een set competenties en natuurlijk ook een korte handleiding.

Maar zelfs 360 feedback kan uitgefaseerd worden als er binnen de organisatie voor wordt gezorgd dat er ‘on the job’ geregeld gecommuniceerd wordt over prestaties, voortgang en (wenselijke) ontwikkeling. Dat betrokkenheid en verantwoordelijkheid steeds groter wordt, omdat de organisatie medewerkers betrekt bij het formuleren van doelstellingen. Dat is het meest effectief, tijdbesparend en fun voor alle partijen!

Mer weten, informatie / documenten ontvangen bel 072 8200 202

Veel werkplezier!

Geoff

Recent Posts

Leave a Comment